«Мыха1бишды ц1инды хабарбыр» рухьуд газетед редакциеди гьыъыр ай сиене кабинетмыд дизинфекцие

Дуьнйады литхьур ад коронавирус рухьуд эзеред бадана сиене илсанашде ва кьа1сды, кьухьдыбишде эккене а1хтиет диш, хьур хайиш гьаъара эпидимиологаше не ва тухдураше.

14 апрелес, саласадид йыгъа Мыха1д районди ад «Мыха1бишды ц1инды хабарбыр» рухьуд газетед редакциеди гьыъыр ай сиене кабинетмыд дизинфекцие.

Баш — редактор кьулу гъана сиене къуллухчийшде лаъас выр хьесыма мермеред маскабыр ва хылабырмы перчаткабыр юкьсура темизвалдыбыр гьыъыр.

Гволаха ад шкафмыла ка1ч1ур, уст1улмыд полкабыр, газетмыд подшивкабыр, компьютербыр, принтербыр, гъуьлюбыр, гъа1йнебыр ва ригимыд ручкамы дизинфицирующий белизнабыр саъара сидгъа гьыъыр.
Гьасад гволахмыхьван сыт1ана зас гьухьус йигара, е ихьды а1хтиетвалды джывыъыйне мадды гьал и ваъасды.
Гьис хьурди, куше адгыд вирусмыла на инфекциемыла илсанар латхьур а.
Генеки хайиш гьаъара сиене яр — дустада, къуну — къумшиеде ва сиене илсанашде аъ — гъаъ маду1гъ хьур, халды йыгъ — на1х гьаъара сыкьа1.

Мира Шурадиновна