50 кг 3-е место Сулейман Гусейнов — Имамудин Абдулпатахов